Article 5113

Title of the article

ANALYSIS OF A SYSTEMATIC ERROR OF AN INFORMATIONMEASURING
SYSTEM ON THE BASIS OF A SHAFT BEAT DETECTOR WITH TRAVELING MAGNETIC FIELD 

Authors

Goryachev Vladimir, Doctor of engineering sciences, associate professor, head of sub-department of automated electrical energy systems, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), aees.psu@yandex.ru
Gavrina Olesya, Postgraduate student, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), aees.psu@yandex.ru
Chapchikov Yuri, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of automated
electrical energy systems, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), aees.psu@yandex.ru
Shatova Yuliya, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of automated
electrical energy systems, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), aees.psu@yandex.ru

Index UDK

53.088.2 

Abstract

The article considers the cause of systematic errors of the shaft beating information-measuring system on the basis of the detector with traveling magnetic field. In order to analyze the error origins the authors have developed a computer model on the basis of MatLab software. The article adduces the research results of a
real information-measuring system error. 

Key words

detector, traveling magnetic field, shaft beating, MatLab software. 

Download PDF
References

1. Osadchiy, Ye. P. Proyektirovaniye datchikov dlya izmereniya mekhanicheskikh veli-chin / Ye. P. Osadchiy. – M. : Mashinostroyeniye, 1979. – 480 s.
2. Goryachev, V. YA. Fazovyye datchiki mekhanicheskikh velichin s begushchim magnitnym polem : monogr. / V. YA. Goryachev. – Penza : Izd-vo Penz. gos. un-ta, 2005. – 308 s.
3. Novitskiy, P. V. Otsenka pogreshnostey rezul'tatov izmereniy / P. V. Novits-kiy, I. A. Zograf. – L. : Energoatomizdat. Leningr. otd-niye, 1985. – 248 s.

 

Дата создания: 28.01.2014 10:01
Дата обновления: 28.08.2014 10:37